Utami, Rini, Nurina Hidayah, and Sayyidatul Karimah. 2021. “Pemanfaatan Alat Peraga Garis Bilangan Untuk Pembelajaran Bilangan Bulat Di MI Al Ridlwaniyah Kradenan Pekalongan ”. Surya Abdimas 5 (1), 15-21. https://doi.org/10.37729/abdimas.vi.870.