Johan, A. N., J. Setiyono, S. Sukarni, A. Ngafif, and K. Kadaryati. “Workshop Bahasa Inggris Interaktif Bagi Remaja Karang Taruna Di Desa Polowangi Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo”. Surya Abdimas, Vol. 6, no. 1, Jan. 2022, pp. 9-15, doi:10.37729/abdimas.v6i1.1162.