[1]
Kurniawati, T.D., Akhdinirwanto, R.W. and Fatmaryanti, S.D. 2021. Pengembangan E-Modul Menggunakan Aplikasi 3D PageFlip Professional Untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Sains Peserta Didik. Jurnal Inovasi Pendidikan Sains (JIPS). 2, 1 (May 2021), 32-41. DOI:https://doi.org/10.37729/jips.v2i1.685.