(1)
Nisrina Najikhah; Akhdinirwanto, R. W.; Ashari, A. Perancangan Alat Peraga Kincir Air Berbasis Android Dalam Pembelajaran Fluida Dinamis. JIPS 2021, 2, 9-17.