(1)
Kurniawati, T. D.; Akhdinirwanto, R. W.; Fatmaryanti, S. D. Pengembangan E-Modul Menggunakan Aplikasi 3D PageFlip Professional Untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Sains Peserta Didik. JIPS 2021, 2, 32-41.