Nisrina Najikhah, Akhdinirwanto, R. W., & Ashari, A. (2021). Perancangan Alat Peraga Kincir Air Berbasis Android Dalam Pembelajaran Fluida Dinamis. Jurnal Inovasi Pendidikan Sains (JIPS), 2(1), 9-17. https://doi.org/10.37729/jips.v2i1.585