Kurniawati, T. D., Akhdinirwanto, R. W., & Fatmaryanti, S. D. (2021). Pengembangan E-Modul Menggunakan Aplikasi 3D PageFlip Professional Untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Sains Peserta Didik. Jurnal Inovasi Pendidikan Sains (JIPS), 2(1), 32-41. https://doi.org/10.37729/jips.v2i1.685