Astriani, Ade, Soka Hadiati, and Ira Nofita Sari. 2022. “Perancangan E-Modul Eksperimen Berbasis Discovery Learning Pada Pembelajaran IPA ”. Jurnal Inovasi Pendidikan Sains (JIPS) 3 (2), 45-53. https://doi.org/10.37729/jips.v3i2.1761.