Kurniawati, T. D., Akhdinirwanto, R. W. and Fatmaryanti, S. D. (2021) “Pengembangan E-Modul Menggunakan Aplikasi 3D PageFlip Professional Untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Sains Peserta Didik”, Jurnal Inovasi Pendidikan Sains (JIPS), 2(1), pp. 32-41. doi: 10.37729/jips.v2i1.685.