[1]
T. D. Kurniawati, R. W. Akhdinirwanto, and S. D. Fatmaryanti, “Pengembangan E-Modul Menggunakan Aplikasi 3D PageFlip Professional Untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Sains Peserta Didik”, JIPS, vol. 2, no. 1, pp. 32-41, May 2021.