Kurniawati, T. D., R. W. Akhdinirwanto, and S. D. Fatmaryanti. “Pengembangan E-Modul Menggunakan Aplikasi 3D PageFlip Professional Untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Sains Peserta Didik”. Jurnal Inovasi Pendidikan Sains (JIPS), Vol. 2, no. 1, May 2021, pp. 32-41, doi:10.37729/jips.v2i1.685.