1.
Kurniawati TD, Akhdinirwanto RW, Fatmaryanti SD. Pengembangan E-Modul Menggunakan Aplikasi 3D PageFlip Professional Untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Sains Peserta Didik. JIPS [Internet]. 2021May31 [cited 2023Mar.30];2(1):32-1. Available from: https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/jips/article/view/685