[1]
Sandi, D.O., Khaq, M. and Anjarini, T. 2021. Pengembangan Media PALIBER (PAPAN LINGKAR BERPUTAR) dalam Pengenalan Lagu Daerah Pada Peserta Didik Kelas IV SDN Sindurjan. Jurnal Pendidikan Dasar. 2, 2 (Aug. 2021), 41-49.