SANDI, D. O.; KHAQ, M.; ANJARINI, T. Pengembangan Media PALIBER (PAPAN LINGKAR BERPUTAR) dalam Pengenalan Lagu Daerah Pada Peserta Didik Kelas IV SDN Sindurjan. Jurnal Pendidikan Dasar, v. 2, n. 2, p. 41-49, 31 Aug. 2021.