Sandi, Dwi Oktavia, Muflikhul Khaq, and Titi Anjarini. 2021. “Pengembangan Media PALIBER (PAPAN LINGKAR BERPUTAR) Dalam Pengenalan Lagu Daerah Pada Peserta Didik Kelas IV SDN Sindurjan”. Jurnal Pendidikan Dasar 2 (2), 41-49. https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/jpd/article/view/1639.