Sandi, D. O., Khaq, M. and Anjarini, T. (2021) “Pengembangan Media PALIBER (PAPAN LINGKAR BERPUTAR) dalam Pengenalan Lagu Daerah Pada Peserta Didik Kelas IV SDN Sindurjan”, Jurnal Pendidikan Dasar, 2(2), pp. 41-49. Available at: https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/jpd/article/view/1639 (Accessed: 7June2023).