[1]
D. O. Sandi, M. Khaq, and T. Anjarini, “Pengembangan Media PALIBER (PAPAN LINGKAR BERPUTAR) dalam Pengenalan Lagu Daerah Pada Peserta Didik Kelas IV SDN Sindurjan”, jpd, vol. 2, no. 2, pp. 41-49, Aug. 2021.