Sandi, D. O., M. Khaq, and T. Anjarini. “Pengembangan Media PALIBER (PAPAN LINGKAR BERPUTAR) Dalam Pengenalan Lagu Daerah Pada Peserta Didik Kelas IV SDN Sindurjan”. Jurnal Pendidikan Dasar, Vol. 2, no. 2, Aug. 2021, pp. 41-49, https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/jpd/article/view/1639.