NURJANAH, S.; HAKIM, Y. A.; KURNIAWAN, E. S. Pengembangan Alat Peraga Kalor Jenis pada Pokok Bahasan Suhu Dan Kalor Berbasis Arduino. Radiasi : Jurnal Berkala Pendidikan Fisika, v. 10, n. 1, p. 11-17, 30 Sep. 2017.